Sinds 2011 ben ik gecertificeerd ADR Veiligheidsadviseur.

Wat begon als een activiteit  voor het eigen bedrijf  is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardige bedrijfsactiviteit met ca. 35 klanten.

Niet alleen kleine transportondernemingen zijn klant, ook middelgrote transportbedrijven en afvalvervoerders maken van mijn diensten gebruik.

Het feit dat alle klanten van het eerste uur nog steeds van mijn diensten gebruik blijven maken spreekt voor zich!

Wat houdt dat in,  een ADR Veiligheidsadviseur , wat kan ik voor U doen?

Een ADR Veiligheidsadviseur (afgekort VA) wordt wettelijk voorgeschreven in het ADR (ADR 1.8.3). Zodra u Gevaarlijke Stoffen vervoerd boven de vrijstellingsgrens (de zgn. 1000 punten regeling) bent u verplicht een VA in uw bedrijf aan te stellen.  U kunt er ook voor kiezen om een hiervoor een VA in te huren, dit gebeurd op basis van jaarcontracten waarbij u zelf jaarlijks kunt beslissen over contractverlenging. Ik houdt niet van kleine lettertjes, maar wel van duidelijkheid!

brandweer
veiligheid

De VA heeft 3 kerntaken:

  1. Controleren, is er beleid en wordt aan alle ADR regelgeving voldaan
  2. Adviseren, bij vragen over het vervoer van ADR goederen kunt u deze voorleggen aan uw VA. Daarnaast zal de VA u gevraagd (en eventueel ongevraagd) adviseren over beleidsmatige zaken.
  3. Rapporteren, ieder jaar en bij ongevallen dient een rapportage te worden opgemaakt.

Kortom, de VA is een vraagbaak voor uw bedrijf op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het ADR schrijft hierbij een aantal zaken voor die verplicht moeten worden geregistreerd en vastgelegd. Tevens kan het voor uw verzekering noodzakelijk zijn een jaarrapportage op te laten maken en in te dienen.

Door de ervaring opgedaan als chauffeur en transportondernemer in combinatie met de gevolgde opleiding kan ik u op een praktische wijze helpen aan alle verplichtingen te voldoen.

Informeer vrijblijvend wat ik voor u kan betekenen!

Professionals in veiligheid

Vanzelfsprekend zijn wij lid van de VVA!. 

De Vereniging voor Veiligheidsadviseurs Vervoer Gevaarlijke stoffen is de ledenorganisatie voor veiligheidsadviseurs.

De vereniging heeft tot doel het stimuleren van een zo veilig mogelijk vervoer, op- en overslag en fysieke behandeling van gevaarlijke stoffen, door het uitwisselen van kennis en ervaring tussen Veiligheidsadviseurs.

De VVA behartigt de belangen van de Veiligheidsadviseurs bij de overheid, brancheorganisaties en het Exameninstituut. Een groot aantal Veiligheidsadviseurs is lid van de VVA. Leden kunnen gebruik maken van tal van kortingen en aanbiedingen, waardoor het lidmaatschap vaak meer voordeel oplevert dan het zelf kost! Doordat leden gebruik maken van de trainingsmogelijkheden en netwerkbijeenkomsten zijn VVA veiligheidsadviseurs echte professionals in veiligheid.

truck-766800

Vereniging voor veiligheidsadviseurs